Luomuliha

reuna2Luomutuotannon lähtökohta on eläimen ja luonnon huomioon ottaminen. Luonto ei rasitu kemikaaleista ja luonnon monimuotoisuutta vaaditaan EU:n luomu asetuksissa.  Luomutuotannossa naudat liikkuvat vapaasti eikä niitä ole kytketty. Tilavaatimukset ovat suuremmat kuin tavanomaisessa tuotannossa eli eläimet saavat liikkua ja voivat vapaasti harjoittaa lajin mukaista käyttäytymistä. Luomunaudat kasvattavat ja imettävät vasikkansa laitumella. Vasikat opettelevat itse syömään laitumella kasvavaa ruohoa.

Luomutuotannossa ei käytetä kemiallisia kasvinsuojeluaineita, apulantoja eikä eläimiä lääkitä ennalta. Eläimien rehut ovat myös luomua eikä niihin lisätä geenimuunneltuja ainesosia. Luomutuote on siis aina GMO -vapaa tuote.

Luomutuotantoa valvotaan tarkasti. Valvontaa tapahtuu tilalla, eläinkuljetuksissa, teurastamossa, pakkausmerkinnöissä, varastoissa ja jakelussa aina kuluttajalle asti. Luomutuote on aina merkittävä EU:n luomu merkillä.